Voor een veilige toekomst van Nederland zijn innovatie en onderzoek noodzaak. Om hieraan bij te dragen investeert het Ministerie van Defensie in het innoverend vermogen door de inzet van extra middelen, zoals aangekondigd in de kamerbrief Uitvoeringsagenda Innovatie en Onderzoek. Voor de intensivering van innovatie zijn partnerschappen met kennisinstellingen en het bedrijfsleven onontbeerlijk. Samen innoveren wij voor veiligheid. Graag nodigen wij bedrijven uit om deel te nemen aan het symposium Innovatie en Onderzoek voor Defensie op donderdag 8 juni in Den Haag.

Komt u ook?

Naar de aanmeldlink

Deelname is gratis. In verband met beperkte plaatsen is vooraf registreren noodzakelijk.

Programma

Tijdens dit symposium gaan wij onder leiding van dagvoorzitter Hans Huigen, directeur NIDV, de diepte in over een aantal belangrijke onderwerpen.

Ochtendprogramma | 10:00 – 12:30 uur

  • Technologieontwikkeling bij Defensie | Kol. Michel de Rivecourt
  • Innoveren bij de innovatiecentra van Defensie | Kol. Ralf Goossens
  • Innovatieregelingen voor de defensiesector | Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • KIA Veiligheid en Publiek Private Samenwerkingen | Leo Warmerdam, Holland High Tech

Netwerklunch | 12:30 – 13:30 uur

Middagprogramma | 13:30 – 17:00 uur

  • Keynote | Christophe van der Maat, staatsecretaris van Defensie
  • KIA Veiligheid 2024 – 2027 | Maarten Tossings, TNO
  • Maritieme Hightech en Dutch Naval Design | Michel Janssen, Ministerie van Defensie
  • Laser-satellietcommunicatie | Will Crowcombe, FSO Instruments
  • Paneldiscussie “De triple helix in actie: hoe werken overheid, kennisinstellingen en bedrijven samen aan innovatie” met onder andere Maarten Tossings (TNO), Gerben Edelijn (Thales Nederland BV), Arnout de Jong (Delft Dynamics BV)

Organisatie

Het symposium wordt georganiseerd door het Ministerie van Defensie in samenwerking met NIDV, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Kennis- en Innovatie Agenda Veiligheid en Holland High Tech, topsector High Tech Systemen & Materialen.

Vragen

U kunt contact opnemen met ons op bijeenkomsten@nidv.eu o.v.v. Innovatiesymposium of met communicatie@hollandhightech.nl