De kwetsbaarheid van onze computersystemen voor cyberdreigingen behoeft tegenwoordig nauwelijks nog toelichting. Maar hoe zit dat met de sensor-, wapen- en commandovoeringsystemen (SEWACO) van onze krijgsmacht? Ook deze systemen zijn tegenwoordig in toenemende mate verbonden met de buitenwereld en daarmee kwetsbaar voor cyberdreigingen. Hoe groot is deze kwetsbaarheid en wat kunnen of moeten we doen om deze risico’s te beperken? Wat is de rol van Defensie zelf, van bedrijven en van kennisinstellingen daarbij?

Dat zijn de vragen die we centraal willen stellen op een SEWACO cybersecurity symposium op 23 januari 2024. Graag nodigen het Ministerie van Defensie, de Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en de Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV) u hiervoor uit.

Het doel van dit symposium is het vergroten van het bewustzijn van cyberdreigingen, kwetsbaarheden van, en operationele impact op SEWACO-systemen, zodat we samen kunnen zorgdragen dat voldoende cybersecurity wordt ingericht op de systemen zelf en de organisatie daaromheen. Daarbij richten we ons op actief betrokken collega’s en partners bij het kunnen realiseren van deze doelstelling in de praktijk.

Het uitgebreide programma wordt binnenkort verzonden. U kunt zich dan ook aanmelden voor het symposium. De uitnodiging die u ontvangt is persoonlijk en niet overdraagbaar. Bent u niet uitgenodigd maak kunt u niet ontbreken? Stuur dan een bericht naar sewaco@tno.nl.

Namens Defensie, TNO en NIDV graag tot ziens op 23 januari.

Laatste nieuws