Arbeidsextensieve systemen, sterk innoverend vermogen, gezaghebbende informatiepositie en multidomein en geïntegreerd optreden zijn belangrijke aspecten voor een toekomstbestendige krijgsmacht.  Actuele ontwikkelingen op het gebied van data science en AI bieden hiervoor een basis en mogelijkheden voor de ontwikkeling.

Graag nodigen wij je uit op donderdag 9 september van 13:30 uur tot 17:30 uur bij Gate 2 Aeroparce te Gilze-Rijen om de kansen en uitdagingen omtrent de optimale benutting van nieuwe technologie binnen de krijgsmacht te identificeren.

Samenwerking tussen defensie/overheid, industrie en kennisinstituten

Door samenwerking tussen defensie/overheid, industrie en kennisinstituten wordt de toepassing van data science en AI binnen de krijgsmacht integraal benaderd en de impact van innovatie toepassing vergroot. Met als doel om in de komende vijf jaar een fundament te leggen voor de optimale benutting van nieuwe technologie binnen de krijgsmacht,  zodat  de defensie- ambities in 2035 gerealiseerd kunnen worden.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de NL- AIC in samenwerking met de NIDV en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. Deze fysieke bijeenkomst biedt o.a. netwerk kansen en ondersteuning voor AI samenwerkingsprogramma’s, zoals AI-Ned, EDF en Horizon. Hiervoor zijn we vooral op zoek naar partijen met (geplande) onderzoek- en/of ontwikkelcapaciteit in Nederland.

Klik hier voor meer informatie over het programma en om aan te melden.

Laatste nieuws

Nieuws: 30-06-2021

Cybersecurity: nieuwe handreiking NCSC en cybersecuritybeeld 2021

Digitale veiligheid, Cybersecurity, vereist voortdurende alertheid en het tijdig nemen van beveiligingsmaatregelen. Daarom heeft het NCSC (Nationaal Cyber Security Centrum) een handreiking opgesteld om bedrijven en overheid te informeren over maatregelen die elke organisatie zou moeten treffen. Tegelijkertijd is ook het nieuwe Cybersecuritybeeld 2021 gepubliceerd. Het rapport geeft inzicht in de digitale dreiging, de belangen die daardoor kunnen worden aangetast, de weerbaarheid en actuele risico’s.
NIVP|Veiligheid|Algemeen

Nieuws: 30-06-2021

Defensie beveiligt radioapparatuur met Nederlandse versleuteling

Veilige communicatie is essentieel voor militairen in het veld. Daarom wordt hun persoonlijke radiocommunicatieapparatuur voorzien van Nederlandse cryptografie. Het digitaal versleutelen van de verzonden en ontvangen informatie voorkomt verstoring en afluistering. Defensie tekende maandag het contract voor deze opdracht met NIDV-deelnemer Technolution.
NIVP|Defensie|Industrie Nieuws

Nieuws: 21-06-2021

Volgende stap Grensverleggende IT (GrIT)

Het project Grensverleggende IT (GriT) heeft een volgende formele stap gemaakt. Eerder dit jaar kon de opdracht gegund worden aan het consortium ATOS, IBM, Unica (met daarbij vele toeleveranciers). Voor de daadwerkelijke start met de eerste ‘blokken’ is nu door het BIT groen licht gegeven. Ondanks eerdere vertraging kan er nu weer verder worden gewerkt aan dit grote project.
NIVP|Defensie|Algemeen