Jaarlijkse bijeenkomst voor leden van het NMC Platform.

Dit jaar zal de jaarbijeenkomst een nationaal karakter hebben. Het voornemen is om naast lopende en toekomstige maritieme defensieprojecten onder meer ook het Maritieme Masterplan en de ontwikkelingen binnen het platform Dutch Naval Design (DND) te bespreken.

 

Laatste nieuws