Op 22 september vind in Utrecht de NIDV ILS-Platform jaarbijeenkomst plaats.

Tijdens de jaarbijeenkomst wordt de voortgang van het afgelopen jaar teruggekoppeld. Integrated Logistic Support (ILS) is al jaren een onderwerp dat meer aandacht behoeft en dat nu dus ook volop krijgt. Onder meer vanwege de introductie van nieuwe (internationale) ILS standaarden is het belang van een gestructureerde aanpak voor Defensie en industrie toegenomen

Laatste nieuws