Sinds 1 juli 2017 maakt het Ministerie van Defensie gebruik van het informatiesysteem van Negometrix om aanbestedingen te publiceren. Dit is bedoeld om het proces sneller en transparanter te laten verlopen voor de leveranciers en voor alle deelnemers in het proces.

Op basis van gemaakte afspraken met DMO ontvangt NIDV wekelijks een ‘overzicht projectnotificaties’ over voorgenomen inkooptrajecten van Defensie. Dit overzicht wordt op basis van relevante productcodes via NIDV doorgezet naar geselecteerde NIDV deelnemers. Zo worden zij vroegtijdig ge├»nformeerd over projecten die op Negometrix kunnen worden gepubliceerd.

Gezien de vele vragen die NIDV ontvangt over het gebruik van Negometrix is DMO verzocht om een relevante cursus te verzorgen. Directeur Inkoop heeft aangegeven dat DMO een dergelijke cursus graag wil verzorgen. Aan de cursus zijn geen kosten verbonden.

De cursus wordt op 3 dagen gegeven:

Er kunnen maximaal 15 personen per sessie deelnemen.