De Verenigde Staten van Amerika en het Koninkrijk der Nederlanden hebben historisch gezien een zeer hechte band en Nederland wordt door de Amerikanen traditioneel gezien als een zeer waardevolle partner.

Dit geldt niet alleen voor de overheid: ook in de private sector hebben beide landen elkaar veel te bieden. De internationale veiligheidssituatie is de afgelopen jaren, en zeker in de afgelopen weken, helaas sterk verslechterd. Zowel Nederland als de VS ondervinden hiervan op talloze terreinen de gevolgen. Daartegenover staan echter toenemende defensie-uitgaven, die nieuwe kansen voor de industrie scheppen. Er is een sterke behoefte aan innovatieve toepassingen, nieuwe technologieën en slimmere en milieuvriendelijkere producten.

In januari 2019 heeft de NIDV een MOU afgesloten met haar Amerikaanse zusterorganisatie, de National Defense Industry Association Agency (NDIA; https://www.ndia.org/). Doel van deze MOU is om de samenwerking tussen de Nederlandse en de Amerikaanse defensie-industrie te verbreden en te verdiepen.

Een tastbare manier om dat te doen is de organisatie van een gezamenlijk evenement waarbij Nederlandse en Amerikaanse bedrijven en kennisinstellingen (nader) met elkaar kunnen kennismaken. Deze bedrijvendag zal op 13 oktober 2022 in DC plaatsvinden. Aan Nederlandse zijde werkt de NIDV in dit verband nauw samen met de Nederlandse Ambassade in Washington, het ministerie van EZK en het ministerie van Defensie. In dezelfde week, 10 t/m 12 oktober, vindt in Washington de AUSA plaats, een zeer vooraanstaande beurs in het landdomein.

Voor wie is de bedrijvendag bestemd?

Elk bedrijf dat ambities heeft om in en met de VS zaken te doen, moet hier bij zijn. Ook kennisinstellingen en universiteiten wordt nadrukkelijk uitgenodigd om te participeren; de Amerikaanse markt biedt een grote diversiteit aan mogelijkheden.

Internationaal is het een beproefd model dat een “bedrijven dag”, bedrijven die al in de VS een footprint hebben, helpt om hun bestaande netwerk te intensiveren. Bedrijven die nog niet op de Amerikaanse markt actief zijn, worden geassisteerd bij het leggen van de juiste contacten om toegang te krijgen tot deze markt. Het is een zeer succesvol concept dat wij graag navolging willen geven.

De Staatssecretaris van Defensie, Christoph van der Maat heeft aangegeven er bij te zullen zijn en zal bij het programma worden betrokken. Ook DDMO en CMP hebben aangegeven aanwezig te zijn. Van de Amerikaanse zijde zijn diverse “primes” en “keynote speakers” beschikbaar.

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de totstandkoming van het programma. U kunt aanmelden voor deelname d.m.v. het sturen van een email aan office@nidv.eu met uw contactgegevens.