+31 (0) 70 3644807

NIDV aanwezig bij rondetafelgesprek Duurzame Defensie Strategie

sep 12, 2017 | Nieuws |

Op initiatief van D66 organiseerde de Vaste Commissie Defensie op 7 september een rondetafelgesprek over een Duurzame Defensie Strategie. Defensie gaf een toelichting op de Operationele Energiestrategie en meldde dat er inmiddels een Plan van Aanpak lag. Dat moet overigens nog intern worden behandeld. Defensie informeerde bovendien over de pogingen om in Mali minder fossiele brandstoffen te gebruiken en meer duurzame energie op te wekken. Een drietal sprekers lichtten nieuwe technische ontwikkelingen toe die op den duur mogelijk ook door Defensie kunnen worden toegepast. TNO wees op de noodzaak van kennisopbouw en de rol die kennisinstituten daarbij kunnen spelen.
Namens de NIDV pleitte Ron Nulkes voor het vaart maken met de voorgenomen vervangingsprojecten. Nieuwe platformen beschikken normaal gesproken over energie-efficiëntere technologieën dan de systemen die ze vervangen. Daarnaast riep hij op om nadrukkelijker dan voorheen in de DMP-A fase de life-cycle kosten mee te nemen. Daarbij moet worden uitgegaan van de werkelijke kosten van de brandstof (opslag-transport-distributie-force protection). Die zijn vaak een veelvoud hoger dan de “kosten aan de pomp”.  De NIDV stelde dat veel nieuwe technologie al commercieel beschikbaar is. De veelzijdige en innovatieve Nederlandse industrie is in staat om die nieuwe technologie waar mogelijk, in militaire systemen toe te passen.
De NIDV roept Defensie op om Nederlandse kazernes en oefenterreinen te gebruiken als proeftuinen voor duurzame technologie opdat ervaring kan worden opgegaan met nieuwe logistiek-technische ketens. Ervaring die nodig is voordat nieuwe technologie in het operationele domein kan worden toegepast. In de Verenigde Staten wordt daar inmiddels al veel werk van gemaakt. De NIDV beschikt sinds 2013 over een Operationeel Energieplatform (OEP). Met dat platform proberen industrie en kennisinstituten samen met Defensie de krijgsmacht minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen. De NIDV kijkt verwachtingsvol uit naar het door Defensie aangekondigde Plan van Aanpak.

Archief

Categorieën