+31 (0) 70 3644807

Search

13e Lichte Brigade verwelkomt de NIDV Jaarvergadering

apr 24, 2019Nieuws

Woensdag 17 april heeft de Jaarvergadering van de NIDV plaatsgevonden. Met ruim 80 deelnemers en een gevarieerd programma was ook dit jaar weer een groot succes. Het was een informatieve en interactieve dag waarbij zowel het ministerie van EZK, de DMO en de 13e Lichte Brigade een sterke bijdragen hebben geleverd.

De NIDV heeft een succesvol jaar achter de rug. De stichting is financieel gezond en is gegroeid in deelnemersaantallen. Tijdens het formele gedeelte zijn de heren Richard Keulen, Director Naval Support bij DSNS, en Maarten Tossings, lid Raad van Bestuur bij TNO, als nieuwe bestuursleden van de NIDV voorgesteld.

Ook was er dit keer veel ruimte voor interactie en informatie voor onze deelnemers. De jaarvergadering werd welkom geheten door brigadegeneraal J.W. Maas van de 13 Lichte Brigade. Tijdens zijn korte introductie legde hij uit hoe zijn brigade is opgebouwd en hoe deze zowel economisch als maatschappelijk een bijdrage levert in de regio.

Vervolgens heeft eerst secretaris-generaal Maarten Camps van het ministerie EZK een presentatie verzorgd. Interessant was dat ook hij aangaf dat er in Europa geen eerlijk speelveld is voor de defensie- en veiligheids gerelateerde industrie, zoals veel NIDV-deelnemers in de praktijd ervaren. Binnen alle Europese Defensie-initiatieven is echter wel essentieel om kennis en werkgelegenheid in Nederland te behouden.

Vervolgens ging directeur Inkoop DMO, Hans Dussel, uitgebreid in op de rol van de DMO. Hij legde de DMO-positie uit over ‘346’ en het ADV. Onder andere gaf hij aan dat ondanks de toegenomen budgetten en investeringen, dit niet betekent dat aan alle verwachtingen van de industrie kan worden voldaan. De DMO heeft belangen en processen die niet altijd hetzelfde zijn als de toeleveranciers en ook de DMO heeft last van groeipijnen. Er zijn echter ook veel kansen en Defensie is in een hoog tempo bezig met innovatie en het vinden van technologische oplossingen vanuit de industrie.

 

Het interactieve programma van de dag werd verzorgd door de gastheren van de 13e Lichte Brigade. De brigade is momenteel bezig met het ontwikkelen van nieuwe operationele concepten voor de operatien van de toekomst waarbij de industrie nodig is. In kleine groepen is de mogelijkheid geboden om hier over ideeën uit te wisselen, en oplossingen aan te dragen. Op een later moment zal worden geïnventariseerd wat hier uit is voortgekomen.

Archives

Categories